Styrkediagram

Nedenstående diagram angiver regningsmæssig bæreevne i kN/m for tegloverliggere med jævnt fordelt last.
Diagrammet gælder for ½-stens tegloverliggere og for 200 mm tegloverliggere med påmurede skifter med bredde på 108 mm. For bredstens tegloverliggere og 1-stens tegloverliggere kan bæreevnen findes ved multiplikation af diagrammets værdier med henholdsvis 1,5 og 2,0. Dette forudsætter dog, at de påmurede skifter har samme bredde som tegloverliggeren.

Forudsætninger:
 
Basistrykstyrke, fcnk
: 4,4 Mpa
Kohæsion, ck
: 0,2 Mpa
Vederlagslængde
: 228 mm
Format
: 108 mm
Kontrolklasse
: Normal
Sikkerhedsklasse
: Normal

Minimum mørtelstyrke 1,8 MPa

Antallet af skifter i diagrammet er inkl. tegloverliggeren.