CE-mærkning for forspændte
teglbjælker

 

 

Vils Tegloverliggere A/S
Lyngbyvej 11
8000 Århus C.

Produktion: Næssundvej 171, 7980 Vils
11

EN 845-2

Teglbjælke - Bjælke til anvendelse i murværk

Bæreevne: Se styrkediagram
Miljøklasse: iht. Mærkebrik
Vandabsorption: NPD
Vanddamppermeabilitet: NPD
Direkte luftbåren lydisolering: NPD
Vægt pr. arealenhed: NPD

Varmeisolering: NPD
Brandmodstand: R0
Korrosionsbestandighed: iht. mærkebrik
Frostbestandighed: iht. mærkebrik

Minimum længde af vederlag: 228 mm

  • Længde i mm:
  • Bredde i mm:
  • Højde i mm:
  • - Se følgeseddel

 

  • Geometri: se modelbetegnelse
  • Pudsning er ikke påkrævet.
  • Damspærre evt. iht. Eurocode 6:
  • Se evt. montagevejledning
  • Beregninger foretages vha. godkendt   beregninsprogram
  • Tegloverliggeren skal under opmuringen understøttes for mindst hver 60 cm. Understøtningen må først fjernes, når mørtlen i teglbjælken er hærdnet