CE-mærkning for forspændte- og slapt armerede enkelt- og dobbeltskifte
overliggere

 

 

Vils Tegloverliggere A/S
Lyngbyvej 11
8000 Århus C
11
Produktion: Næssundvej 171, 7980 Vils

EN 845-2

Komposit tegloverligger til anvendelse i murværk

Bæreevne: se styrkediagram
Deformation: se deformationtabel
Vandabsorption: NPD
Vanddamppermeabilitet: NPD
Direkte luftbåren lydisolering: NPD
Vægt pr. arealenhed: NPD

Varmeisolering: NPD
Brandmodstand: R0

Miljøklasse: iht. mærkebrik
Korrosionsbestandighed: iht. mærkebrik
Frostbestandighed: iht. mærkebrik

Overliggertype: komposit tegloverligger

 • Minimum længde af vederlag: 228 mm
  • Længde i mm:
  • Bredde i mm:
  • Højde i mm:
  • - Se følgeseddel
 • Geometri: se modelbetegnelse
 • Minimum bredde af det overliggende element: svarende til bredde
 • Højde af det overliggende element i mm: 2 til 9 skifter af mursten (højde af byggestenene 54 mm)
 • Pudsning er ikke påkrævet.
 • Dampspærre evt. iht. Eurocode 6: Murværkskonstruktioner - Del 1-1

Krav til materialer til påmurede skifter:

 • Byggesten, type HD, iht. EN 771-1, højde 54 mm
 • Minimum krav iht. DS/EN 1996-1-1 for det overliggende murværk som danner kompositdelen af overligger:
  Basistrykstyrke mindst 4,4 MPa
  Kohæsion min. 0,2 MPa
 • Minimum mørtelstyrke: Ovennævnte krav skal kunne opfyldes.
 • Tegloverliggeren skal under opmuringen understøttes for mindst hver 60 cm. Understøtningen må først fjernes, når mørtlen i teglbjælken er hærdnet